CZECH    ENGLISCH

Newsreel

Babí léto 2016 den poté …

Je pondělí 19. září 2016 dopoledne. Pohlížím z okna na kapky vody stékající z listů ořešáku, dešťové vody, jejíž množství od rána doplňuje drobné mžení. Hledím do hustých šedivých mraků směrem k Radhošti – zdali se aspoň na chvíli podaří zahlédnout jeho vrchol. Marně.
Podzimní vlhké, studené, nevlídné počasí mně přivádí na myšlenky – jak by to asi vypadalo, kdyby pětidenní mezinárodní folklorní festival Babí léto, který zrovna včera skončil odpoledním vystoupení domácích i zahraničních souborů v Kelči, provázelo takové počasí od samého počátku. V porovnání s aktuální povětrnostní situací - festivalu počasí, až na malé výjimky, přálo. I když nebylo zdaleka ideální.
Pro zahřátí – alespoň na duši - v dnešním sychravém počasí si snažím vybavit a připomenout ty „hřejivé“ okamžiky Babího léta, které nejen mne, ale i řadu dalších obětavců jednou za dva roky přimějí znovu a znovu, opustit své běžné denní povinnosti a jsou ochotni se věnovat dnem i nocí festivalu. Navzdory nepřízni počasí a dalším rušivým okolnostem, kterým se nelze ani při nejlepší snaze a pečlivé přípravě ubránit.
Ale zpět k těm hřejivým okamžikům.

Festival byl zahájen středečním Setkáním meziříčských cimbálových muzik ve Schlattauerově kavárně. Setkáním méně formálním, ale o to více srdečným. Setkáním muzikantů, kteří se třeba dlouhé roky neviděli a naskytla se jim příležitost ke společnému muzicírování, ale také k setkáním s posluchači, z nichž někteří přijeli třeba ze Šumperka nebo Oder. Nešlo zde o pódiové vystoupení naplněné hudebními „špeky“, ale hlavně o pohodovou a přátelskou atmosféru – a té byla plná kavárna.

Čtvrteční večer čekaly na posluchače hudební lahůdky v podání Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Orchestru, který byl ve své době jediným hudebním tělesem na Moravě, který se systematicky zabýval interpretací lidové hudby v aranžovaném provedení vytvářeném řadou vynikající hudebníků a upravovatelů. I do amfiteátru ve Valašském Meziříčí přivezl řadu skladeb „klasického“ repertoáru BROLNu, ale také novější aranže kontrabasisty Pavla Trkana a některé ze svých sólistů. BROLN pod vedením uměleckého vedoucího Petra Varmuži představil nejprve mladší generace sólistů – zpěvačky z jižní Moravy - Ludmilu Malhockou a Kamilu Šošovičkovou. Skutečným zážitkem pak bylo vidět a slyšet dvojici muzikantů – zpěváků Karla Rajmice z Uherského Hradiště a horňáckého primáše - Majstra Martina Hrbáče.

V pátečním, neobyčejně teplém, večeru zavítaly folklorní soubory Pro Loco ze Sardinie, ŽKUD „Dule Miroslavjevič“ z Čačaku v Srbsku, Vysočan z Hlinska v Čechách, Lipovec ze slovenského Vranova nad Topľou a meziříčský Bača do zámku v Hustopečích nad Bečvou. Tradičně velmi příjemnou atmosféru v Hustopečích dokáží vytvořit nejen diváci a vyzdobené zámecké nádvoří, ale zasloužily se o ni také výborný guláš, skvělé zákusky, pivo z místního malého pivovaru a čerstvý burčák. Místa k sezení byla diváky zaplněna do posledního místečka, řada přihlížejících pozorovala výkony tanečníků ve stoje a po skončení pódiových vystoupení se mohla připojit do všeobecného tanečního reje, kde dominovali především temperamentní Sardové a Slováci, kteří vyprovokovali k tanci i paní starostku.
A pro ty, kteří mají rádi folklór v modernějším provedení byl připraven v meziříčském amfiteátru program folklorbeatové skupiny DOCUKU. A DOCUKU, při svém programu k 15.výročí založení, rozhodně nezklamalo - dokázalo zaplnit celé hlediště.

Sobota – hlavní festivalový den ve Valašském Meziříčí. Od rána jsme vzhlíželi k obloze a snažili se rozptýlit pomalu tmavnoucí kupky oblačnosti v naději, že vyzdobený amfiteátr a řada připravených stánků s lidovými výrobky, občerstvením a atrakcemi pro děti už před polednem přivítá meziříčské občany slavící Dny města.
Po deváté hodině ranní se začalo náměstí plnit soubory, které se letos Babího léta účastnily. Postupně se do ranní neformální přehlídky zapojily soubory z Hlinska, Jasenné, Uherského Brodu, Trenčína, Vranova nad Topľou, Terchové, sardinského Samughea, srbského Čačaku a polské Potaržycy. A krátce po desáté hodině se soubory seřazené do průvodu, vedeného místostarosty města Valašského Meziříčí, vydaly směrem k amfiteátru v parku u zámku Kinských na Krásně, aby mohly v průběhu průvodu ukázat zblízka své kroje přihlížejícím občanům a zpříjemnit jim sváteční sobotní ráno svými písněmi. Následovalo přivítání na amfiteátru, kde každý ze souborů ve zkratce pozdravil diváky v plnícím se hledišti.
Ranní obavy z dešťových srážek se naplnily krátce po jedenácté hodině a proto organizátoři rozhodli o dalším pokračování festivalu pod střechou Kulturního zařízení v zámku Žerotínů. Přesun souborů a techniky proběhl rychle a ve 14:30 byl odstartován odpolední komponovaný pořad s názvem „Nejen Valaši jedna rodina“. Vzhledem ke stísněným prostorám – hlavně pro účinkující – bylo potřeba, aby účinkující improvizovali a jinému pódiu přizpůsobili svá vystoupení. Že se to z velké části podařilo svědčí aplaus publika po každém vstupu souborů, z nichž některé se představily i ve třech různých vystoupeních a také kladné ohlasy po skončení pořadu.
Uklidňujícím a odpočinkovým prvkem po téměř čtyři hodiny běžícím pořadu byl krátký koncert cimbálové muziky Vizovský Juráš a jejich písně z jižního Valašska. Krátce po jeho skončení se již začaly první soubory řadit k vystoupením ve finálním sobotním pořadu – Galakoncertu Babího léta. Ten zahájily děti z meziříčských Oveček se svými hrami, následovány polskými Snutkami, brodským Holúbkem s typickým fašankovým tancem „Pod šable“. Závěr dětské části obstarala trenčínská Kornička se svými tanci z okolí Trenčína. Po rozloučení meziříčského publika s dětmi se začaly na jevišti střídat dospělé soubory s pestrou nabídkou tanečních, hudebních i vokálních čísel. Rytmické „Vojenské“ domácího souboru Bača vystřídaly zábavné vstupy Vysočanu, po nich jsme na chvilku zavítali na terchovské grúně s Triem z Chotára. Se svými „Formany“ se předvedl Portáš z Jasenné a poté se už v rychlém sledu vystřídaly zahraniční soubory – Srbové se strhujícími tanci z Balkánu, rozvážné tance sardinského Pro Loco v překrásných krojích a ohnivý rej východoslovenského Lipovce. Nadšené publikum, které zaplnilo hlediště téměř do posledního místa, aplaudovalo jednotlivým výstupům sólistů i celých souborů a následně potleskem ocenilo vedoucí souborů, kteří se k závěrečnému defilé shromáždili na pódiu společně s páry tanečníků v krojích. Poděkováním starosty města pořadatelům festivalu byla završena oficiální část večera. Po ní vypuklo neformální setkání souborů a muzik v divadelní kavárně, muzikanti balili své nástroje dlouho po půlnoci.

A to soubory čekal ještě jeden perný den ve městě Kelči. Slavnostní mše v kostele Sv. Petra a Pavla s hudebními ukázkami na konci shromáždění, průvod městem, slavnostní přivítání zástupců souborů na radnici a druhý hlavní pořad Babího léta „V dobrém zme sa zešli“.

Slova písně, která jsme si vypůjčili do názvu pořadu nás pak provázela celým odpolednem. A také jsme zjišťovali, hlavně při loučení s postupně odjíždějícími soubory, že nám řada z nich za uplynulých pár dní přirostla k srdci a rádi se s nimi budeme setkávat i v budoucnu. Tím se mimoděk naplnila a potvrdila úvaha o setkávání, která byla uvedena v buletinu vydaném při příležitosti Babího léta 2016.

http://
20.09.2016 Autor: C. Bryol


NEWSREEL
Babí léto 2018 odstartovalo
Třináctý ročník mezinárodního folklorního festivalu Babí léto byl ve středu 12. září zahájen setkáním mezříčských muzikantů v příjemném prostředí Schlattauerovy kavárny.
Program zahájila dětská cimbálová muzika CimBart s primášem Ště ... vice
23.09.2018 | autor:
Program - Babí léto 2018
... vice
17.08.2018 | autor:
Babí léto 2018
Třináctý ročník festivalu Babí léto se uskuteční ve dnech 13. až 16. září 2018 – opět ve Valašském Meziříčí, Hustopečích nad Bečvou a Kelči.
Hlavním festivalovým dnem bude sobota 15. září, kdy se v amfiteátru u zámku Kinských představí ... vice
17.01.2018 | autor: BR
Babí léto 2016 den poté …
Je pondělí 19. září 2016 dopoledne. Pohlížím z okna na kapky vody stékající z listů ořešáku, dešťové vody, jejíž množství od rána doplňuje drobné mžení. Hledím do hustých šedivých mraků směrem k Radhošti – zdali se aspoň na chvíli podaří z ... vice
20.09.2016 | autor: C. Bryol
Babí léto odstartovaly valašské cimbálovky
12. ročník mezinárodního folklorního festivalu Babí léto zahájily neformálním setkáním v kouzelném prostředí Schlattauerovy kavárny mezříčské cimbálové muziky.
V prostoru vonícím nejen kávou a dřevěnými prvky interiéru zazněly první ... vice
15.09.2016 | autor:
2008©babileto.com | web-klanica.cz